OREDO s.r.o.

Zajišťování optimalizace regionální dopravy:
  • shromažďování podkladů o hromadných přepravních potřebách v jednotlivých částech kraje, jejich vyhodnocení a předložení orgánům kraje variant řešení podle komfortu dopravní obslužnosti a příslušných ...