ITEST plus, s.r.o. (Výrobní laboratoř)

  • Výroba zdravotnických diagnostických prostředků in vitro pro mikrobiologické laboratoře.
  • Biologické a mikrobiologické zkoušky sterilních a nesterilních přípravků a odhad populace mikroorganizmů na předmětu (bioburden).
  • Mikrobiologické validace a monitoring čistých prostorů.