TOMÁŠ ŽID – Pohřební služba

Komplexní pohřební služby:
  • přeprava zesnulých,
  • zajištění smuteční síně,
  • zajištění smutečních květin,
  • zajištění smuteční hudby,
  • tisk smutečního oznámení,
  • vyřízení posledního rozloučení,
  • kamenické práce.