Společnost experimentální archeologie

Podpora a vytváření prostředí pro realizaci archeologických experimentů.