Ing. arch. Jan Falta

Provoz architektonické kancléře. Nabídka služeb porotce proškoleného pro práci v urbanistických soutěžích.

Na Úvoze 1221/5, Hradec Králové-Nový Hradec Králové