Speciální školy Diakonie Vrchlabí, pracoviště Hradec Králové (Odloučené pracoviště)

Posláním naší školy je vzdělávání a výchova žáků s mentálním a kombinovaným postižením více vadami a autismem. Cesta v naší škole nabízí kvalitu života a rovnováhu všech příležitostí všem našim žákům.

Naši školu dohromady tvoří:

  • přípravný ...